24 | 11 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Balasta dambī 20 (62.grupa, 76.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.11.2020. lēmumu Nr. 45, 1.2.1. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 gobas ø 29 cm, 6 kļavu ø 15, 21, 15, 18, 22, 39 cm, 2 ozolu ø 59, 73 cm ciršana.

Objekts – “Dzīvojamā māja”.
Adrese – Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar plānoto dzīvojamās mājas būvniecību plānots cirst 1 gobu ø 29 cm, 6 kļavas ø 15, 21, 15, 18, 22, 39 cm, 2 ozolus ø 59, 73 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas apbūves teritorija, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros tiks veikta apzaļumošana, kas paredz lakstaugu, krūmu un ~4 koku (skaits tiks precizēts atkarībā no inženierkomunikāciju izvietojuma) stādīšanu, tai skaitā liepas dižstādu zemesgabala ziemeļaustrumu stūrī.
Būvprojektu izstrādā SIA “RAPS Arhitekti”.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 24.11.2020. līdz 07.12.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 07.12.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja, kontaktpersona: Andris Lakševics, tālr. 29179575.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X