14 | 12 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zemaišu ielā 3 (56.grupa, 92.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.11.2020. lēmumu Nr. 48, 1.2.2. § publiskai apspriešanai tiek nodota 22 papeļu ø 29, 31, 33, 35, 36, 40, 40, 41, 42, 44, 44, 48, 54, 54, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 67, 100 cm, 9 kļavu ø 12, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 21, 21 cm, 2 melnalkšņu ø 38, 52 cm, 40 parasto liepu ø 14, 17, 21, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 36, 37, 37, 39, 40, 40, 40, 42, 46, 46, 47, 50, 51, 53, 53, 54, 55, 60, 60, 61, 52/48 cm, 57 bērzu ø 16, 17, 18,  18, 21, 21, 22, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 32,  32, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 38, 39, 40, 40, 41, 41, 43, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 49, 51, 53, 61 cm, 4 Holandes liepu ø 35, 36, 37, 43 cm, 1 platlapu liepas ø 31 cm, 3 zirgkastaņu ø 34, 43, 66 cm, 1 priedes ø 22 cm, 1 egles ø 17 cm, 1 apses ø 30 cm, 1 baltās apses ø 61 cm, 1 ošlapu kļavas ø 50 cm, 1 ozola ø 33, 44 cm, 3 robīniju ø 21, 28, 32 cm ciršana.
Papildus paredzēts cirst 4  Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā neizskatītus kokus: 1 liepu ø 45 cm 3 bērzus ø 33, 48, 53 cm.

Objekts – “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas”.
Adrese – Rīgā, Zemaišu ielā 3 (56. grupa, 92. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “YIT LATVIJA”.

Saistībā ar plānoto daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību plānots cirst 22 papeles ø 29, 31, 33, 35, 36, 40, 40, 41, 42, 44, 44, 48, 54, 54, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 67, 100 cm, 9 kļavas ø 12, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 21, 21 cm, 2 melnalkšņus ø 38, 52 cm, 40 parastās liepas ø 14, 17, 21, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 36, 37, 37, 39, 40, 40, 40, 42, 46, 46, 47, 50, 51, 53, 53, 54, 55, 60, 60, 61, 52/48 cm, 57 bērzus ø 16, 17, 18,  18, 21, 21, 22, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 32,  32, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 38, 39, 40, 40, 41, 41, 43, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 49, 51, 53, 61 cm, 4 Holandes liepas ø 35, 36, 37, 43 cm, 1 platlapu liepu ø 31 cm, 3 zirgkastaņas ø 34, 43, 66 cm, 1 priedi ø 22 cm, 1 egli ø 17 cm, 1 apsi ø 30 cm, 1 balto apsi ø 61 cm, 1 ošlapu kļavu ø 50 cm, 1 ozolu ø 33, 44 cm, 3 robīnijas ø 21, 28, 32 cm ciršana.
Papildus paredzēts cirst 4 Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā neizskatītus kokus: 1 liepu ø 45 cm 3 bērzus ø 33, 48, 53 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Projektējamajā teritorijā plānots būvēt 5 piecstāvu dzīvojamās ēkas. Plānots izbūvēt publiski pieejamu, labiekārtotu atpūtas parku teritorijas dienvidu daļā pie esošā dīķa.
Būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 52 liela izmēra kokus un 38 vidēja izmēra kokus, kā arī dažāda izmēra krūmu stādījumus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.12.2020. līdz 30.12.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.12.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “YIT LATVIJA” pārstāvja Sergeja Sergejeva Rīgā, Vienības gatvē 109, tālr. 67606900.

Planšete Nr.1
Planšete Nr.2
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X