21 | 12 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Maskavas ielā, no Krustpils ielas līdz Maskavas ielai 445 K-1 (125.grupa, 9010.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.11.2020. lēmumu Nr. 49, 1.3.18. § publiskai apspriešanai tiek nodota 17 papeļu ø 86, 77, 65, 50, 33, 56, 64, 48, 38, 64, 73, 94, 84, 72, 65, 75, 80 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Maskavas ielā, no Krustpils ielas līdz Maskavas ielai 445 k-1 (125. grupa, 9010. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar teritorijas kopšanu plānots cirst 17 papeles ø 86, 77, 65, 50, 33, 56, 64, 48, 38, 64, 73, 94, 84, 72, 65, 75, 80 cm.
3 papeles ir kalstošas, vairākām papelēm kalstoši zari, lūzušu zaru vietas vainagā un vairākas papeles ir invadētas ar zaru vēzi. Minētie koki ir dendroloģiski mazvērtīgi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.12.2020. līdz 11.01.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.01.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē, kontaktpersona Anita Vītola (informatīvais tālr. 67105427).

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X