04 | 01 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Tīklu ielā 2 (62.grupa, 28.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.12.2020. lēmumu Nr. 51, 1.2.2. § publiskai apspriešanai tiek nodota 2 kļavu ø 21, 25 cm, 1 blīgznas ø 23/27 cm ciršana.

Objekts – “Dvīņu mājas jaunbūve Tīklu ielā 2, Rīgā”.
Adrese – Rīgā, Tīklu ielā 2 (62. grupa, 28. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziska persona.

Saistībā ar plānoto dvīņu mājas būvniecību plānots cirst 2 kļavas ø 21, 25 cm, 1 blīgznu ø 23/27 cm.
Cērtamie koki atrodas pārāk tuvu projektējamajai dvīņu mājai un žogam. Būvprojekta ietvaros paredzēta divstāvīga dvīņu mājas izbūve. Zemesgabalu paredzēts iežogot. Būvprojektā paredzama ietves un brauktuves izbūve no ēkas līdz Krīta ielai.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamā teritorija un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot jaunus kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 05.01.2021. līdz 18.01.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 18.01.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Rūpniecības ielā 44-19, kontaktpersona: Rasma Svētiņa, tālr. 29293939.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X