12 | 01 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (9.grupa, 57.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.11.2020. lēmumu Nr. 49, 1.3.13. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 19/21 cm ciršana.

Objekts – “Teritorijas kopšana”.
Adrese – Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 (9. grupa, 57. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – Latvijas valsts, Latvijas Mākslas akadēmija.

Saistībā ar teritorijas kopšanu un izgaismošanu plānots cirst 1 kļavu ø 19/21 cm.
Koks aug tuvu vēsturiskam žogam un ar laiku var ietekmēt tā stāvokli, kā arī nomāc tuvumā augošos dendroloģiski vērtīgākos kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.01.2021. līdz 25.01.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.01.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, Latvijas Mākslas akadēmijā, kontaktpersona: Ilze Skrastiņa, tālr. 67332202.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X