12 | 01 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (kadastra numurs 0100 018 0072, kadastra apzīmējums 0100 018 0193)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.12.2020. lēmumu Nr. 50, 1.2.6. § publiskai apspriešanai tiek nodota 3 trauslo vītolu ø 84/67, 88/63/45/68, 125/74 cm, 1 gobas ø 33 cm, 1 bērza ø 24 cm un 1 baltā vītola ø 29 cm ciršana.

Objekts – “Daudzstāvu dzīvojamo ēku un autostāvvietas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Gustava Kluča ielā 10 (kadastra numurs 0100 018 0072, kadastra apzīmējums 0100 018 0193).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Pillar 23”.

Saistībā ar zemesgabalā plānoto būvniecību plānots cirst 3 trauslos vītolus ø 84/67, 88/63/45/68, 125/74 cm, 1 gobu ø 33 cm. Savukārt, saistībā ar žoga nojaukšanas darbiem, plānots cirst 1 bērzu ø 24 cm un 1 balto vītolu ø 29 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 21 “Skanstes apkaimes teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” 2. pielikumu “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas centra apbūves teritorija, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt teritorijas labiekārtošanu, iestādot 28 kokaugus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 12.01.2021. līdz 25.01.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 25.01.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28A, kontaktpersona: Ģirts Granāts, tālr. 67015629.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X