18 | 01 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Durbes ielā 2 (61.grupa, 218.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.01.2021. lēmumu Nr. 2, 1.2.2. § publiskai apspriešanai tiek nodota 146 koku, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 43 bērzu ø 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 14/18, 10/16, 26/28 cm, 30 ošlapu kļavu ø 17, 17, 17, 17, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 32, 34, 37, 14/14, 17/20, 19/21/23, 21/27, 24/25, 16/18/22/25 cm, 21 apses ø 16, 16, 16, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 27, 28, 32, 32 cm, 16 ošu ø 14, 15, 17, 17, 17, 18, 18, 20, 23, 23, 49, 60, 73, 77, 9/10/12, 11/13/14 cm, 16 blīgznu ø 14, 14, 16, 18, 18, 18, 18, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 25/28/35/36 cm, 9 vītolu ø 15, 15, 20, 22, 26, 28, 48, 13/13/15/15/15, 17/17/25/25 cm, 5 kļavu ø 15, 16, 18, 18, 19 cm, 1 zirgkastaņas ø 70 cm, 1 liepas ø 67 cm un 1 papeles ø 87 cm ciršana.

Objekts – “7 (septiņu) daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves ar pazemes autostāvvietu”.
Adrese – Rīgā, Durbes ielā 2 (61. grupa, 218. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Zundas HRE”.

Saistībā ar zemesgabalā plānoto būvniecību plānots cirst 146 kokus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 43 bērzus ø 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 14/18, 10/16, 26/28 cm, 30 ošlapu kļavas ø 17, 17, 17, 17, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 32, 34, 37, 14/14, 17/20, 19/21/23, 21/27, 24/25, 16/18/22/25 cm, 21 apsi ø 16, 16, 16, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 27, 28, 32, 32 cm, 16 ošus ø 14, 15, 17, 17, 17, 18, 18, 20, 23, 23, 49, 60, 73, 77, 9/10/12, 11/13/14 cm, 16 blīgznas ø 14, 14, 16, 18, 18, 18, 18, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 25/28/35/36 cm, 9 vītolus ø 15, 15, 20, 22, 26, 28, 48, 13/13/15/15/15, 17/17/25/25 cm, 5 kļavas ø 15, 16, 18, 18, 19 cm, 1 zirgkastaņu ø 70 cm, 1 liepu ø 67 cm un 1 papeli ø 87 cm. Kā arī minētajā zemesgabalā paredzēts cirst augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 40 kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 19.01.2021. līdz 01.02.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 01.02.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “VPM LATVIA” Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99, k-1-2, kontaktpersona: Inguna Skujiņa, tālr. 28323993.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X