02 | 03 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 122 2131)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.01.2021. lēmumu Nr. 4, 1.2.8. § publiskai apspriešanai tiek nodota 2 ošlapu kļavu ø 28/29/22/20, 30/28/27 cm, 2 zirgkastaņu ø 29, 20/9 cm, 7 papeļu ø 20/18, 16/11 (celma caurmērs 32 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 16, 16 (celma caurmērs 22-23 cm), 26/20/24, 58/33 cm un kokus kuru caurmērs ir mazāks par 20 cm.

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība”.
Adrese – Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (kadastra apzīmējums 0100 122 0079).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Pillar 4&6”.

Saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību, piebraucamo ceļu un autonovietņu izbūvi paredzēts cirst 2 ošlapu kļavas ø 28/29/22/20, 30/28/27 cm, 2 zirgkastaņas ø 29, 20/9 cm, 7 papeles ø 20/18, 16/11 (celma caurmērs 32 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 16, 16 (celma caurmērs 22-23 cm), 26/20/24, 58/33 cm un kokus kuru caurmērs ir mazāks par 20 cm. Pārējos teritorijā esošos kokus paredzēts saglabāt un iekļaut plānotajos apstādījumos.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 02.03.2021. līdz 15.03.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.03.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 28A, tālr. 67015666, e-pasts: info@pillar.lv.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X