08 | 03 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jelgavas ielā 8 (50.grupa, 111.grunts), Jelgavas ielā 12 (50.grupa, 67.grunts), Jelgavas ielā bez numura (50.grupa, 2029.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.03.2021. lēmumu Nr. 10, 1.2.5. § publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Jelgavas ielā 8, 1 zirgkastaņas ø 61 cm, Rīgā, Jelgavas ielā 12, 1 kļavas ø 32 cm, 2 blīgznu ø 16/18/20/22/25, 25/12 cm, 2 bērzu ø 18, 19 cm, 2 gobu ø 18, 20 cm un 2 ošlapu kļavu ø 20, 22 cm, Rīgā, Jelgavas ielā bez numura, 3 ošlapu kļavu ø 18, 19, 22 cm ciršana.

Objekts – “Dienesta viesnīcu jaunbūve Rīgā, Jelgavas ielā 8 un 12”.
Adrese – Rīgā, Jelgavas ielā 8 (50. grupa, 111. grunts), Jelgavas ielā 12 (50. grupa, 67. grunts), Jelgavas ielā bez numura (50. grupa, 2029. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “J12”; zemes īpašnieks – SIA “J12”, Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto dienesta viesnīcu būvniecību paredzēts cirst Rīgā, Jelgavas ielā 8, 1 zirgkastaņu ø 61 cm, Rīgā, Jelgavas ielā 12, 1 kļavu ø 32 cm, 2 blīgznas ø 16/18/20/22/25, 25/12 cm, 2 bērzus ø 18, 19 cm, 2 gobas ø 18, 20 cm un 2 ošlapu kļavas ø 20, 22 cm, Rīgā, Jelgavas ielā bez numura, 3 ošlapu kļavas ø 18, 19, 22 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko daļu “RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir “jauktas apbūves teritorija”, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 8 jaunus kokus Jelgavas ielā 8 un 10 jaunus kokus Jelgavas ielā 12.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.03.2021. līdz 22.03.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.03.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “DUAL arhitekti”, Rīgā, Kalnciema ielā 40E, kontaktpersona Aleksandrs Čepiguss, tālr. 26396468, e-pasts: aleksandrs@dualarhitekti.lv.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X