12 | 04 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Slokas ielā no Kurzemes prospekta līdz Babītes novada robežai (kadastra numurs 0100 117 9999)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.04.2021. lēmumu Nr. 14, 1.2.7. § publiskai apspriešanai tiek nodota 10 liepu ø 28, 51, 28, 44, 40, 50, 19, 44, 41, 55 cm ciršana.

Objekts – “Veloinfrastruktūra Slokas ielā posmā no Kurzemes prospekta līdz Babītes novada robežai”.
Adrese – Rīgā, Slokas ielā no Kurzemes prospekta līdz Babītes novada robežai (kadastra numurs 0100 117 9999).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “Projekts 3”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar veloinfrastruktūras izveidi un apgaismojuma izbūvi Slokas ielas posmā no Kurzemes prospekta līdz Babītes novada robežai, paredzēts cirst 10 liepas ø 28, 51, 28, 44, 40, 50, 19, 44, 41, 55 cm. Koki Nr.4 un Nr.11 ir atzīti par bīstamiem un tiem ir izsniegta koku ciršanas atļauja Nr. BV-21-231-acv.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija un Tehniskās apbūves teritorija, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot vienu jaunu koku.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 13.04.2021. līdz 26.04.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 26.04.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Ūdens ielā 12-117, kontaktpersona: Roberts Bautra, tālr. 67898191.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X