20 | 04 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0165)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.03.2021. lēmumu Nr. 13, 1.2.6. § publiskai apspriešanai tiek nodota 34 vītolu ø 22, 10/13/14/19/18/20/25, 10/10/10/12/13/20, 32/34/44/49, 27/30, 31/39, 14/27, 20/27, 16/18/24/14/28, 14/20/23/14/29, 14/15/17/20/23, 20, 21, 27/29, 10/11/14/22/28/40, 53, 12/14 (celma caurmērs 29 cm), 45/74, 29/32, 22/26, 15/15/15 (celma caurmērs 27 cm), 39/39/49/53, 42, 52, 41/47/49, 27, 14/18/20, 21, 10/20, 43, 35/38, 13/14/21/23, 18 (celma caurmērs 24 cm), 12/22/23/23/25 cm, 18 apšu ø 23, 19, 19, 19, 19, 19 (celma caurmērs 24 – 26 cm), 15/16 (celma caurmērs 29 cm), 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 23, 23, 21, 16 (celma caurmērs 22 cm), 24, 25 cm, 19 bērzu ø 20, 16, 16 (celma caurmērs 23 cm), 14, 14 (celma caurmērs 20 cm), 24, 31, 32, 15/27, 22/22, 15/15 (celma caurmērs 29 cm), 10/12 (celma caurmērs 28 cm), 22/23, 25, 17 (celma caurmērs 23 cm), 22, 23, 18 (celma caurmērs 24 cm), 24 cm, 2 priežu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 3 kļavu ø 14/14/15 (celma caurmērs 37 cm), 12/14/14 (celma caurmērs 32 cm), 16/18/20 cm ciršana.

Objekts – “Gājēju un velosipēdu ceļa Jumpravas krastmalā un Televīzijas ielas būvniecība sarkano līniju robežās”.
Adrese – Rīgā, Zaķusalas krastmalā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0165).
Koku ciršanas ierosinātājs – SIA “MERKS”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība.

Saistībā ar plānoto gājēju un velosipēdu ceļa Jumpravas krastmalā un Televīzijas ielas būvniecību sarkano līniju robežās kā arī teritorijas labiekārtojumu paredzēts cirst 34 vītolus ø 22, 10/13/14/19/18/20/25, 10/10/10/12/13/20, 32/34/44/49, 27/30, 31/39, 14/27, 20/27, 16/18/24/14/28, 14/20/23/14/29, 14/15/17/20/23, 20, 21, 27/29, 10/11/14/22/28/40, 53, 12/14 (celma caurmērs 29 cm), 45/74, 29/32, 22/26, 15/15/15 (celma caurmērs 27 cm), 39/39/49/53, 42, 52, 41/47/49, 27, 14/18/20, 21, 10/20, 43, 35/38, 13/14/21/23, 18 (celma caurmērs 24 cm), 12/22/23/23/25 cm, 18 apses ø 23, 19, 19, 19, 19, 19 (celma caurmērs 24 – 26 cm), 15/16 (celma caurmērs 29 cm), 17, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 23, 23, 21, 16 (celma caurmērs 22 cm), 24, 25 cm, 19 bērzus ø 20, 16, 16 (celma caurmērs 23 cm), 14, 14 (celma caurmērs 20 cm), 24, 31, 32, 15/27, 22/22, 15/15 (celma caurmērs 29 cm), 10/12 (celma caurmērs 28 cm), 22/23, 25, 17 (celma caurmērs 23 cm), 22, 23, 18 (celma caurmērs 24 cm), 24 cm, 2 priedes ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 3 kļavas ø 14/14/15 (celma caurmērs 37 cm), 12/14/14 (celma caurmērs 32 cm), 16/18/20 cm.
Koki pārsvarā atrodas sarkanajās līnijās, to izciršanas iemesls ir veloceliņa ar gājēju celiņu un Televīzijas ielas segumu izbūve, un komunikāciju infrastruktūras izbūve. Koku izciršana ārpus sarkanajām līnijām paredzēta vietās, kur jāizbūvē zemtekas, lai savāktu lokālplānojumā paredzētās apbūves lietusūdeņus. Zemteku izvadi projektēti tā, lai izbūves darbi pēc iespējas mazāk kaitētu esošajiem kokiem, risinājumi plānoti tur, kur koki aug retāk vai pēc inventarizācijas datiem ir mazvērtīgi koki.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 14 koku dižstādus.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir TR27, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.04.2021. līdz 05.05.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.05.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja projekta vadītāja SIA “BRD PROJEKTS”, kontaktpersona: Jānis Sperga, tālr. 26114061, un pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “MERKS”, kontaktpersona: Nekustamo īpašumu projektu vadītājs Mārtiņš Vonda, tālr. 67373380.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X