17 | 10 | 2019
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Dzīvojamās ēkas pārbūve par viesnīcu Elizabetes ielā 12, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 07.10.2019. lēmumu Nr. BV-19-8661-ap, būvniecības ierosinātājs nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Dzīvojamās ēkas pārbūve par viesnīcu Elizabetes ielā 12, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 010 0082.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 458.1. apakšpunktu – tikai veicot paredzētās būves publiskās apspriešanas procedūru var izvietot viesnīcu JC3 teritorijā.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Privātpersona
Kontaktpersona: Vilmārs Voits, tālr.nr.: 29806532

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “DUAL arhitekti”
Reģ. nr. 40203021187
Šarlotes iela 6-23, Rīga, LV-1001
Projektētāja sertifikāta nr.: 1-00077
Kontaktpersona: Aleksandrs Čepiguss, tālr.nr.: 26396468

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.10.2019. līdz 15.11.2019.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 29.10.2019. plkst. 17:00 Elizabetes ielā 12, Rīgā, 1.stāvā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 15.11.2019. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. Būvniecības ieceres teritorijā Elizabetes ielā 12, Rīgā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 15.11.2019. iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas anketa
Planšete
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X