16 | 03 | 2021
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Biroju ēkas pārbūve par viesnīcu Brīvības ielā 48/50, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 12.03.2021. lēmumu Nr. BV-21-6092-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “ALFOR” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Biroju ēkas pārbūve par viesnīcu Brīvības ielā 48/50, Rīgā”, zemesgabalu kadastra apzīmējumi 0100 021 0028 un 0100 021 0027.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 458.1. apakšpunktu, izvietot viesnīcu JC1 teritorijā var veicot paredzētās būves publisko apspriešanu. Būvprojekts minimālā sastāvā paredz viesnīcas funkcijas izvietošanu ēkā nemainot tās būvapjomu.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA “ALFOR”
Reģ. nr. 40003512913
Plieņciema iela 12, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Kontaktpersona: Oļegs Prisakars, tālr.nr.: +371 29294995

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “Arhitektu birojs ARTEKS”
Reģ. nr. 43603023763
Kr. Barona iela 59/61, Rīga, LV-1001
Projektētāja sertifikāta nr.: 1-00324
Kontaktpersona: Ģirts Kilēvics, tālr.nr.: +371 29256685

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.03.2021. līdz 16.04.2021.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.1. apakšpunktā noteikto, visi klātienes publiskie pasākumi ir atceļami un aizliedzami, tādēļ būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 23.03.2021. plkst. 17.00 videokonferenču platformā Google Meet.
Lai pieteiktos dalībai videokonferencē, līdz 23.03.2021. plkst. 16.00 jānosūta pieteikumsuz e-pasta adresi alfor@alfor.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālr.nr. un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts videokonferences ielūgums.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 16.04.2021. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  2. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Būvniecības ieceres teritorijā Brīvības ielā 48/50, Rīgā (izvietota būvtāfele);
  4. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā (skatlogā izvietota planšete).

Atsauksmes līdz 16.04.2021. iespējams iesniegt:

  1. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī Dokumentu saņemšanas telpā;
  3. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800) aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm.

Aptaujas anketa
Grafiskais materiāls
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X