28 | 02 | 2017
A+
A-

Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 23.02.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-2583-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš no 06.03.2017. līdz 03.04.2017. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 22. martā, plkst. 17:30, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46 , Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
  • Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  • Otrdienās: 9.00 – 16.00
  • Trešdienās: 9.00 – 16.00
  • Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  • Piektdienās: 9.00 – 14.00;
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā;
 • Detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 03.04.2017.

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros,
 • Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu.
 • Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012889.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Pils M” (tālr. 20222068, e-pasts: birojs@pilsarhitekti.lv).

Planšete
Aptaujas anketa
Detālplānojuma projekts (zip formāts)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X