15 | 03 | 2017
A+
A-

Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.03.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-1868-ap „Par detālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ielā 191, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 081 0019) 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 19. aprīlim. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 6. aprīlī, plkst. 17.30, Detālplānojuma projekta teritorijā, Kalnciema ielā 191, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
  • Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  • Otrdienās: 9.00 – 16.00
  • Trešdienās: 9.00 – 16.00
  • Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  • Piektdienās: 9.00 – 14.00;
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).
 • Atsauksmes iesniedzamas līdz 19.04.2017.

  • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros,
  • Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu.
  • Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv vai portālā www.geolatvija.lv.

  Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012889.

  Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „ARCHE”, reģ.Nr.40003840089, Pulkveža Brieža iela 93b-24, Sigulda, LV-2150, arche.janis@gmail.com, tālr.: +371 2964028; ar_1@inbox.lv, tālr. 26136226.

  Detālplānojuma pasūtītājs: MELHEMS SAKLAOUI, 10.04.1951.,
  108 GREENACER RD, GREENACER, N.S.W., AUSTRĀLIJA;
  SVETLANA LAVRENTJEVA,
  pēc ģenerālpilnvaras Nr.2291 no 28.03.2014.,
  Avotu iela 22, Spilve, Babītes pag., Babītes nov., LV-2101,
  e-pasts: lanababite@gmail.com, tālr. 2912121

  ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

  X