23 | 12 | 2015
A+
A-

Pārskats par būvniecības ieceres „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Ausekļa ielā 22, Rīgā” publiskas apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 27.01.2015. lēmumu Nr. BV-15-519-ap, būvniecības ierosinātājs AS „GRANAT”, reģ. Nr. 40103558582, juridiskā adrese: Duntes iela 6-509, Rīga, LV-1013, tālrunis +371 67980007, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Rīgā, Ausekļa ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 011 0036)”.

Projektētājs: SIA „SINTARH”, reģ. Nr. 40103025017, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 2-7, Rīga, LV-1063, tālrunis +371 67369730 e-pasta adrese: sintarh@i-net.lv

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 23.03.2015. līdz 20.04.2015. Būvniecības ieceres prezentācija notika 02.04.2015. būvniecības ierosinātāja AS „GRANAT” telpā Nr. 509, plkst. 17:00, Duntes ielā 6, Rīgā.

Informatīvie materiāli no 23.03.2015. līdz 20.04.2015. tika izvietoti:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes un priekšlikumi bija iesniedzami līdz 20.04.2015.:

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 57012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Būvniecības iecerei 28.08.2015. tika izdota būvatļauja Nr. BV-15-1002-abv.

Pārskats par būvniecības publiskas apspriešanas rezultātiem

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X