17 | 10 | 2018
A+
A-

Pārskats par būvniecības ieceres „Ēkas LIT.001 Stabu ielā 8, Rīgā lietošanas veida maiņa no daudzdzīvokļu mājas uz viesnīcu” publiskās apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 03.07.2018. lēmuma Nr. BV-18-5093-ap, būvniecības ierosinātāji Irina Čikalova, Mihails Titovs un Jegors Titovs nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri dzīvojamās ēkas (lit.001) Stabu ielā 8, Rīgā (ēkas kadastra apzīmējums 0100 020 0040 001) lietošanas veida maiņai uz viesnīcu.

Būvniecības ieceres izstrādātājs:
SIA “IGLA ARHITEKTI”, reģ. Nr. 40103450111;
Būvkomersanta Nr. 11275
A. Čaka iela 143-11, Rīga, LV-1012
Būvprojekta vadītājs: Juris Lauris, sert. nr. 1-00032
Kontakttālrunis (+371) 29295101

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 14.09.2018. līdz 12.10.2018.
Būvniecības ieceres prezentācija notika 27.09.2018. , plkst. 18:00, Stabu ielā 8, Rīgā.

Informatīvie materiāli no 14.09.2018. līdz 12.10.2018. tika izvietoti:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  • Būvniecības ieceres teritorijā Stabu ielā 8, Rīgā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes un priekšlikumus varēja iesniegt līdz 12.10.2018.:

  • Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X