23 | 12 | 2015
A+
A-

Pārskats par būvniecības ieceres „Ēku pārbūve par viesnīcu Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 2, Rīgā un Jēkaba ielā 30, Rīgā” publiskas apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 02.09.2015. lēmuma Nr. BV-15-12182-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “FRESH WIND HOTEL GROUP” nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri ēku pārbūvei par viesnīcu Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 009 0044) un Jēkaba ielā 30, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 009 0045).

PROJEKTĒTĀJS:
SIA “Sudraba Arhitektūra”, reģ. Nr. 40003714988;
Būvkomersanta Nr. 2276-R
Jāņa iela 3, Rīga, LV-1050
tālrunis (+371) 67223550, info@sudraba-arhitektura.lv

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 17.09.2015. līdz 17.10.2015.
BŪVNIECĪBAS IECERES PREZENTĀCIJA NOTIKA 21.09.2015. , PLKST. 17:00, ALBERTA IELĀ 1, RĪGĀ, 1.STĀVĀ

Informatīvie materiāli no 17.09.2015. līdz 17.10.2015. tika izvietoti:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes un priekšlikumus varēja iesniegt līdz 17.10.2015.:

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 57012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Būvniecības iecerei 23.11.2015. tika izdota būvatļauja Nr. BV-15-1306-abv.

Pārskats par būvniecības publiskas apspriešanas rezultātiem

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X