29 | 10 | 2018
A+
A-

Pārskats par būvniecības ieceres „Īslaicīgas lietošanas būves-autostāvlaukuma būvniecība Rīgā, Melīdas ielā b/n, pie Emmas ielas 11” publiskās apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 18.07.2018. lēmumu Nr. BV-18-5489-ap, būvniecības ierosinātāji Jurijs Svirčenkovs un Lidija Raskina nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Īslaicīgas lietošanas būves – autostāvlaukuma būvniecība Melīdas ielā b/n pie Emmas ielas 11, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums. 0100 112 0076.

Būvniecības ieceres izstrādātājs:

SIA “INSPIRITUS”, reģ. Nr. 50103436251, Skolas iela 9, Jūrmala, LV-2016, kontaktpersona: Andrejs Zolotojs, tālr.nr.: 23301331.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 13.09.2018. līdz 11.10.2018.
Būvniecības ieceres prezentācija notika 24.09.2018. , plkst. 18:15, Raiņa bulvārī 31-6, Rīgā.

Informatīvie materiāli no 13.09.2018. līdz 11.10.2018. tika izvietoti:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  • Būvniecības ieceres teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes un priekšlikumus varēja iesniegt līdz 11.10.2018.:

  • Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Būvvaldes padomes 24.10.2018. sēdē tika izskatīts un apstiprināts būvniecības ieceres “Īslaicīgas lietošanas būves – autostāvlaukuma būvniecība Rīgā, Melīdas ielā b/n, pie Emmas ielas 11” pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X