07 | 05 | 2019
A+
A-

Pārskats par būvniecības ieceres „Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve, 1., 2. un 3.kārta” publiskās apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 05.03.2019. lēmumu Nr. BV-19-1860-ap, būvniecības ierosinātājs RP SIA “Rīgas satiksme” nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve, 1., 2. un 3. kārta”.

Būvniecības ieceres izstrādātājs:

SIA “BRD Projekts”, reģ. Nr. 40003583282, Valguma iela 4A, Rīga, kontaktpersona: Jānis Bidzāns, tālr.nr: 67162045

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 12.03.2019. līdz 09.04.2019.
Būvniecības ieceres prezentācija notika 26.03.2019. , plkst. 17:00, Rīgas domes ēkas sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Informatīvie materiāli no 12.03.2019. līdz 09.04.2019. tika izvietoti:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  • Būvniecības ieceres teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes un priekšlikumus varēja iesniegt līdz 09.04.2019.:

  • Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

07.05.2019. tika apstiprināts būvniecības ieceres “Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve, 1., 2. un 3. kārta” pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X