15 | 07 | 2015
A+
A-

Pārskats par būvniecības ieceres „Viesnīcas ēkas jaunbūve Grēcinieku ielā 25, Rīgā” publiskas apspriešanas rezultātiem

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.07.2014. lēmumu Nr. BV-14-9068-nd, būvniecības ierosinātājs UAB Nevertel, reģ. Nr. 302915875, juridiskā adrese: Vilniaus iela 31, Viļņa, LT-01402, Lietuvas Republika, ko Latvijas Republikā pārstāv UAB Nevertel Latvia filiāle, reģ. Nr. 40103619853, Bezdelīgu iela 12, Rīga, LV-1048, tālr.:67704080, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Viesnīcas ēkas jaunbūve Grēcinieku ielā 25, Rīgā (1. grupa, 87. grunts), zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 001 0087. Projektētājs SIA „Arhis Arhitekti”, reģ. Nr. 40003026957, Skārņu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67225852.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 22.09.2014. līdz 20.10.2014.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 30.09.2014. plkst.18:00 Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, telpā Nr. 104., Grēcinieku ielā 25, Rīgā.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 22.09.2014. līdz 20.10.2014. bija apskatāmi:

 • Rīgas domes telpās Rātslaukumā 1, Rīgā, darba dienās, darba laikā;
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā
 • Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes un priekšlikumi bija iesniedzami līdz 20.10.2014.:

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālrunis 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:
  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,
 • elektroniski aizpildāmi un nosūtāmi portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Būvniecības iecerei 13.07.2015. tika izdota būvatļauja Nr. BV-15-796-abv.

Pārskats par būvniecības publiskas apspriešanas rezultātiem.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X