21 | 11 | 2017
A+
A-

Paziņojums būvniecības ieceres „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu no tirdzniecības uz ražošanas funkciju Tallinas ielā 57A, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 27.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-8012-ap, būvniecības ierosinātājs SIA “Joker Līzings”, reģ. Nr. 40003676154, Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045, tālrunis +371 29555665, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu no tirdzniecības un ražošanas funkciju Tallinas ielā 57A, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums. 0100 035 0126.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Saskaņā ar RVC AZ TIAN 462. punktu jauktas apbūves teritorijā, kurā ir esoša ražošana vai infrastruktūra, kas ir piemērota ražošanas funkcijai, atļauta būvju izmantošanas ražošanas vajadzībām (vieglās ražošanas un vispārīgās ražošanas uzņēmums), bet jauna būvniecība vai pārbūve pieļaujama, ja ir veikta paredzētās būves publiskā apspriešana.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
SIA „Joker Līzings”, reģ. Nr. 40003676154, Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045, kontaktpersona Konrads Gailevičs, tel.: 29555665

BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDĀTĀJS:
„Arhdarbnīca VITA LONGA IK”, reģ. Nr. 40002159241, Nogāzes iela 2-26, Ogre, LV-5001, kontaktpersona Vita Rinkeviča, tel.: 26555956

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.11.2017. līdz 21.12.2017.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 29.11.2017. plkst. 17:30 Tallinas ielā 57A, Rīgā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 21.12.2017. iespējams:

1) Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
2) Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
3) Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;

Atsauksmes līdz 21.12.2017. iespējams iesniegt:

1) jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
2) Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā:
3) elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālāwww.eriga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X