29 | 01 | 2018
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz viesnīcu Bīskapa gātē 2, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 29.01.2018. lēmumu Nr. BV-18-2636-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “KAMUZ” reģ. Nr. 40103396987, Kalna iela 28, Brīvkalni, Babītes nov., LV-2107, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Administratīvās ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz viesnīcu Bīskapa gātē 2, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 003 0062).

Būvniecības ierosinātājs:
SIA “KAMUZ”
Kalna 28, Brīvkalni, Babītes nov., LV-2107
reģ. Nr. 40103396987
Kontaktpersonas tālr. 29588932

Ģenerālprojektētājs:
Arhitekts Jānis Trumpiks
sert. Nr. 10-1066
Brīvības gatve 202, Rīga, LV-1039
tālr.: 26559010

Publiskas apspriešanas pamatojums

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pamatojums – RVC AZ TIAN 458.1. apakšpunkts nosaka, ka tikai veicot paredzētās būves publiskās apspriešanas procedūru var izvietot viesnīcu JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijā.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas termiņš noteikts no 30.01.2018. līdz 28.02.2018.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 07.02.2018. plkst. 17:30 Bīskapa gātē 2, Rīgā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 28.02.2018. iespējams:
1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv v sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;

Atsauksmes līdz 28.02.2018. iespējams iesniegt:
1. jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā (tālr. 67105800, 67012889), apmeklētāju pieņemšanas laikā;
3. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“.

Lēmums
Planšete
Aptaujas anketa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X