16 | 04 | 2014
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācija” Augusta Deglava ielā b/n, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 11.04.2014. lēmumu Nr. BV-14-4345-nd, būvniecības ierosinātājs Rīgas pilsētas attīstības departaments, reģ. Nr. 9000056484, Amatu ielā 4, Rīgā nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri izgāztuves rekultivācijai Augusta Deglava ielā b/n, kadastra apzīmējumi Nr. 0100 071 2753, Nr. 0100 071 2752, Nr. 0100 071 0217. Projektētājs SIA „SCO Centrs”, reģ. Nr. 44103002148, Vanagu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., tālrunis 64238150.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014. gada 22. aprīlim līdz 2014. gada 19. maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 29. aprīlī plkst. 18:00 Rīgas 84. Vidusskolā, Lielvārdes ielā 141, Rīgā.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 2014. gada 22. aprīlim līdz 2014. gada 19. maijam būs apskatāmi:

 • Rīgas 84. Vidusskolā, Lielvārdes ielā 141, Rīgā, darbadienās, darba laikā,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes un priekšlikumi iesniedzami līdz 2014. gada 19. maijam:

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:
   Pirmdienās: 10.00 – 19.00
   Otrdienās: 9.00 – 16.00
   Trešdienās: 9.00 – 16.00
   Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
   Piektdienās: 9.00 – 14.00,
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes sēdē. Tālrunis uzziņām 80000800.

Publiskās apspriešanas planšete

Geo Consultants tehniski ekonomiskais pamatojums A. Deglava ielas izgāztuvei

Baltic Consulting projekta „Griziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” tehniski ekonomiskais pamatojums

Aptaujas lapa

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X