23 | 11 | 2018
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Autosalona – servisa ēkas jaunbūve Rīgā, Skanstes ielā 31A” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 20.11.2018. lēmumu Nr. BV-18-9457-ap, būvniecības ierosinātāji SIA “NORDE” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Autosalona – servisa ēkas jaunbūve Rīgā, Skanstes ielā 31A”, kadastra apzīmējums 0100 024 2057.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas pirmo punktu, piekto daļu un Rīgas domes 07.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 461.17.5. apakšpunktu, būvniecības ierosinātājam nepieciešams veikt būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA “NORDE”
Reģ. nr. 40003242722
Skanstes ielā 31A, Rīga, LV-1013
Kontaktpersona: Liene Bārdiņa, tālr.nr.: +371 20669225

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “ARCHAB”
Reģ. nr. 50103893421
Ģertrūdes prospekts 2, Jūrmala, LV-2008
Kontaktpersona: Andris Bērziņš, tālr.nr.: +371 25458010

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 26.11.2018. līdz 27.12.2018.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 06.12.2018. plkst. 17:30 Skanstes ielā 31A, Rīgā, “NORDE” autosalona telpās.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 27.12.2018. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. Eduarda Smiļģa ielā 2a, Rīgā, 4.stāvā, SIA “ARCHAB” biroja telpās, darba dienās darba laikā;
  5. Būvniecības ieceres teritorijā Skanstes ielā 31A, Rīgā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 27.12.2018. iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas lapa
Planšete
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X