08 | 04 | 2014
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Autostāvvieta 143 automašīnām’’ Stirnu ielā 29, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.01.2014. lēmumu Nr. BV-14-452-ap, būvniecības ierosinātājs Jānis Bazēvičs, A. Deglava 9-34, Rīgā, LV-1045, tālrunis 67026699, nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Autostāvvieta 143 automašīnām” Stirnu ielā 29, Rīgā (70. grupa, 51. grunts).

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014. gada 9. aprīļa līdz 2014. gada 9. maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 23. aprīlī plkst.18:00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21, konferenču zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 2014. gada 9. aprīlim līdz 9. maijam būs apskatāmi:

 • Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes un priekšlikumi iesniedzami līdz 2014. gada 9. maijam:

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:
   Pirmdienās: 10.00 – 19.00
   Otrdienās: 9.00 – 16.00
   Trešdienās: 9.00 – 16.00
   Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
   Piektdienās: 9.00 – 14.00,
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes sēdē. Tālrunis uzziņām 80000800.

Publiskās apspriešanas planšete

Apstādījumu inspekcijas atzinums
Arhitekta biroja atzinums

Aptaujas lapa

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X