22 | 01 | 2019
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Zeltiņu ielā 45A, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 14.11.2018. lēmumu Nr. BV-18-15523-nd, būvniecības ierosinātāji SIA “OPG” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Zeltiņu ielā 45A, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 071 2540.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.4.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 8. un 13. pantu būvniecības iecerei rīkojama būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA “OPG”
Reģ. nr. 40103435790
Cēsu iela 31, k-2, Rīga, LV-1012
Kontaktpersona: Sergejs Matijčaks, tālr.nr.: 2664770

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “A PART”
Reģ. nr. 40203003482
Madonas iela 23-21, Rīga, LV-1048
Kontaktpersona: Toms Loris, tālr.nr.: 29223990

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.01.2019. līdz 20.02.2019.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 31.01.2019. plkst. 17:30 Cēsu ielā 31 k-2, Rīgā, 1.stāvā, SIA “OPG” biroja telpās.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 20.02.2019. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. Cēsu ielā 31 k-2, Rīgā, 1. stāvā, SIA “OPG” biroja telpās, darba dienās, darba laikā;
  5. Būvniecības ieceres teritorijā Zeltiņu ielā 45A, Rīgā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 20.02.2019. iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas lapa
Planšete
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X