01 | 09 | 2016
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Daudzfunkcionālas ēkas pārbūve Tirgoņu ielā 4, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk –Būvvalde) 05.07.2016. lēmumu Nr. BV-16-17751-nd, būvniecības ierosinātājs SIA „BLUEBIRD” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Daudzfunkcionālas ēkas pārbūve Tirgoņu ielā 4, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 007 0089).

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
SIA „BLUEBIRD”, reģ. Nr. 40103234219
Kr. Valdemāra iela 77-12, Rīgā
tālrunis: 29204078

PROJEKTĒTĀJS:
SIA „Studija AB”, reģ. Nr. 40003661553
Jaunogres prospekts 20, Ogre, LV-5001
tālrunis: 29181114

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 21.09.2016. plkst. 17:00 būvniecības ierosinātāja SIA „BLUEBIRD” 1. stāva telpās, Tirgoņu ielā 4, Rīgā

Informatīvie materiāli no 05.09.2016. līdz 05.10.2016. izvietoti:

1. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 – 19.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 09.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 09.00 – 14.00.
2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes var iesniegt līdz 05.10.2016.

1. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
3. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

Lēmums
Planšete Nr.1
Planšete Nr.2
Planšete Nr.3
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X