17 | 03 | 2015
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Ausekļa ielā 22, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 27.01.2015. lēmumu Nr. BV-15-519-ap, būvniecības ierosinātājs AS „GRANAT”, reģ. Nr. 40103558582, juridiskā adrese: Duntes iela 6-509, Rīga, LV-1013, tālrunis +371 67980007, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Rīgā, Ausekļa ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 011 0036)”.

Projektētājs: SIA „SINTARH”, reģ. Nr. 40103025017, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 2-7, Rīga, LV-1063, tālrunis +371 67369730 e-pasta adrese: sintarh@i-net.lv

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.03.2015. līdz 20.04.2015.
Būvniecības ieceres prezentācija notiks 02.04.2015. būvniecības ierosinātāja AS „GRANAT” telpā Nr. 509, plkst. 17:00, Duntes ielā 6, Rīgā.

Informatīvie materiāli no 23.03.2015. līdz 20.04.2015. izvietoti:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 20.04.2015.:

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 57012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

Lēmums
Planšete Nr.1
Planšete Nr.2
Planšete Nr.3
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X