29 | 06 | 2016
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēkas lit. 001 pārbūve par viesnīcu Dzirnavu ielā 2, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk –Būvvalde) 03.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-5943-nd, būvniecības ierosinātājs SIA „STRIANESE PROJECTS” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Ēkas lit. 001 pārbūve par viesnīcu Dzirnavu ielā 2, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 018 0019 ).

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
SIA „STRIANESE PROJECTS”, reģ. Nr. 40103453724
Dzirnavu iela 2-1, Rīga, LV-1010 
Tālrunis: +371 25246851

PROJEKTĒTĀJS:
SIA „SINTARH”, reģ. Nr. 40103025017
Ikšķiles iela 2-7, Rīga, LV-1063
Tālrunis: 29228166

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 07.07.2016. plkst. 17:00 būvniecības ierosinātāja SIA „STRIANESE PROJECTS” 1. stāva konferenču zālē, Dzirnavu ielā 2, Rīgā

Informatīvie materiāli no 27.06.2016. līdz 27.07.2016. izvietoti:

· Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:

 

Pirmdienās

10.00-19.00

Otrdienās

09.00-16.00

Trešdienās

09.00-16.00

Ceturtdienās

10.00-19.00

Piektdienās

09.00-14.00

 

· interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;

· Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;

Atsauksmes var iesniegt līdz 27.07.2016.:

· Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;

· Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā

· elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

Lēmums

Planšete Nr.1

Planšete Nr.2

Planšete Nr.3

Aptaujas lapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X