12 | 09 | 2018
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēkas LIT.001 Stabu ielā 8, Rīgā lietošanas veida maiņa no daudzdzīvokļu mājas uz viesnīcu” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 03.07.2018. lēmumu Nr. BV-18-5093-ap, būvniecības ierosinātāji Irina Čirikalova, Mihails Titovs un Jegors Titovs nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Ēkas LIT.001 Stabu ielā 8, Rīgā lietošanas veida maiņa no daudzdzīvokļu mājas uz viesnīcu”, ēkas kadastra apzīmējums 0100 020 0040 001.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta piekto daļu, Ēku būvnoteikumu 46.punktu un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 458.1. apakšpunktu būvniecības iecerei piemērojama publiskā apspriešana.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Irina Čirikalova,
Mihails Titovs,
Jegors Titovs

BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “IGLA ARHITEKTI”, reģ. Nr. 40103450111, A. Čaka iela 143-11, Rīga, LV-1012, kontaktpersona: Juris Lauris, tālr.nr.: 29295101.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 14.09.2018. līdz 12.10.2018.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 27.09.2018. plkst. 18:00 Stabu ielā 8, Rīgā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 12.10.2018. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. Būvniecības ieceres teritorijā Stabu ielā 8, Rīgā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 12.10.2018. iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas anketa
Planšete
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X