08 | 11 | 2018
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēkas Rīgā, Pils ielā 13, pārbūve par viesnīcu” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 30.10.2018. lēmumu Nr. BV-18-14589-ap, būvniecības ierosinātāji SIA “ASG-2” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Ēkas Rīgā, Pils ielā 13 pārbūve par viesnīcu”, ēkas kadastra apzīmējums 0100 008 0025 001.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas pirmo punktu, piekto daļu un Rīgas domes 07.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 458.1. apakšpunktu, būvniecības ierosinātājam nepieciešams veikt būvniecības ieceres publisku apspriešanu.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA “ASG-2”
Reģ. nr. 40103957148
Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona: Jānis Vilsons, tālr.nr.: 25674401

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “PALAST ARCHITEKTS”
Reģ. nr. 40003587246
Blīdenes iela 1A-1, Rīga, LV-1058
Kontaktpersona: Juris Bērziņš, tālr.nr.: 29724473

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.11.2018. līdz 10.12.2018.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 27.11.2018. plkst. 17:00 konferenču zālē “Pēteris” (Konventa sētā) Kalēju ielā 9/11, Rīgā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 10.12.2018. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. Būvniecības ieceres teritorijā Pils ielā 13, Rīgā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 10.12.2018. iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas anketa
Planšete
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X