16 | 09 | 2015
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēku pārbūve par viesnīcu Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 2, Rīgā un Jēkaba ielā 30, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 02.09.2015. lēmuma Nr. BV-15-12182-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “FRESH WIND HOTEL GROUP” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri ēku pārbūvei par viesnīcu Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 009 0044) un Jēkaba ielā 30, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 009 0045).

PROJEKTĒTĀJS:
SIA “Sudraba Arhitektūra”, reģ. Nr. 40003714988;
Būvkomersanta Nr. 2276-R
Jāņa iela 3, Rīga, LV-1050
tālrunis (+371) 67223550, info@sudraba-arhitektura.lv

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.09.2015. līdz 17.10.2015.

BŪVNIECĪBAS IECERES PREZENTĀCIJA NOTIKS 21.09.2015. , PLKST. 17:00, ALBERTA IELĀ 1, RĪGĀ, 1.STĀVĀ

Informatīvie materiāli no 17.09.2015. līdz 17.10.2015. izvietoti:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes var iesniegt līdz 17.10.2015.:

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 57012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

Lēmums
Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X