12 | 09 | 2018
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Īslaicīgas lietošanas būves – autostāvlaukuma būvniecība Melīdas ielā b/n pie Emmas ielas 11, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 18.07.2018. lēmumu Nr. BV-18-5489-ap, būvniecības ierosinātāji Jurijs Svirčenkovs un Lidija Raskina nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Īslaicīgas lietošanas būves – autostāvlaukuma būvniecība Melīdas ielā b/n pie Emmas ielas 11, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums. 0100 112 0076.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14. panta piekto daļu, APL 13. pantu, RTIAN 452.2. apakšpunktu un saskaņā ar RTIAN 452.2. apakšpunktu daudzīvokļu namam nepiesaistītai teritorijai, kura izveidojusies iekšpagalmā un kuru veido viens zemes gabals vai viena zemes gabala daļa, jaunai apbūvei piemēro būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

Jurijs Svirčenkovs,
Lidija Raskina

BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “INSPIRITUS”, reģ. Nr. 50103436251, Skolas iela 9, Jūrmala, LV-2016, kontaktpersona: Andrejs Zolotojs, tālr.nr.: 23301331.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.09.2018. līdz 11.10.2018.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 25.09.2018. plkst. 18:15 Raiņa bulvārī 31-6, Rīgā, LV-1050.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 11.10.2018. iespējams:

1) Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
2) Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
3) Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
4) Būvniecības ieceres teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 11.10.2018. iespējams iesniegt:

1) Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
2) Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;

Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas anketa
Planšete
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X