06 | 03 | 2019
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve, 1., 2., un 3. kārta” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 05.03.2019. lēmumu Nr. BV-19-1860-ap, būvniecības ierosinātājs RP SIA “Rīgas satiksme” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve, 1., 2., un 3. kārta”.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir definēta nepieciešamība attīstīt sabiedrisko transportu kā nākamo prioritāro aiz gājēja un velotransporta, veicinot tieši elektrotransporta – tramvaju līniju attīstību, jo šis transporta veids ļauj samazināt CO₂ emisijas un NO₂ koncentrāciju. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā uz 2020. gadu kā sasniedzamais mērķis Rīgas pilsētai noteikts CO₂ emisiju samazinājums par 65% pret 1990. gadu un NO₂ gada vidējā koncentrācijas samazinājums, uz 2020. gadu sasniedzot mazāk nekā 40 μg/m3. Tādējādi arī RP SIA “Rīgas satiksme” ilgtermiņa stratēģijā 2012.-2033. gadam kā stratēģisko mērķi izvirzījusi nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem sabiedrisko transportu, kas ir ērts, ātrs, pieejams, drošs un videi draudzīgs. Videi draudzīgs transports ir tāds transports, kas ir ekoloģiski ilgtspējīgs, pamatā attīstot tramvaju maršrutu tīklu (pagarinot esošās un izbūvējot jaunas līnijas). Līdz ar to Rīgas attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plānā ar augstāko prioritāti ir iekļauta jaunas tramvaja līnijas izbūve Skanstē un jaunu ZGT iegāde, un kas tiek finansēta ES fondu lielā projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” ietvaros par kopējo summu 97,4 milj. euro.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

RP SIA “Rīgas satiksme”
Reģ. nr. 40003619950
Kleistu iela 28, Rīga
Kontaktpersona: Rita Šaļnova, tālr.nr: 67065400

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “BRD Projekts”
Reģ. nr. 40003583282
Valguma iela 4A, Rīga
Kontaktpersona: Jānis Bidzāns, tālr.nr: 67162045

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.03.2019. līdz 09.04.2019.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 26.03.2019. plkst. 17:00 Rīgas domes ēkas sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 09.04.2019. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. Būvniecības ieceres teritorijā Krišjāņa Barona ielas un Pērnavas ielas krustojumā, Pētersalas un Pulkveža Brieža ielas krustojumā un Eksporta un Elizabetes ielas krustojuma skvērā.

Atsauksmes līdz 09.04.2019. iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas lapa
Planšetes
Lēmums

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X