04 | 03 | 2016
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Koksnes biomasas katlumājas jaunbūve Ganību dambī 40B, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk –Būvvalde) 15.01.2016. lēmumu Nr. BV-16-766-nd, būvniecības ierosinātājs SIA „Eco Energy Riga” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Koksnes biomasas katlumājas jaunbūve Ganību dambī 40B, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 014 2082).

 

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
SIA „Eco Energy Riga”, reģ. Nr. 40103860838
Brīvības gatve 338-19, Rīga, LV-1006
Tālrunis: +371 29568770

PROJEKTĒTĀJS:
SIA „STRASA KONSULTANTI”, reģ. Nr. 40003226022

Braslas iela 27-1/5, Rīga, LV-1084
Tālrunis: +371 67514741, e-pasts: info@strasa.lv

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 15.03.2016. plkst. 17:00, Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā

Informatīvie materiāli no 07.03.2016. līdz 07.04.2016. izvietoti:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
 • Pirmdienās 10.00-19.00
  Otrdienās 09.00-16.00
  Trešdienās 09.00-16.00
  Ceturtdienās 10.00-19.00
  Piektdienās 09.00-14.00
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Atsauksmes var iesniegt līdz 07.04.2016.:

 • Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
 • Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

  Lēmums
  Planšete Nr.1
  Aptaujas lapa
  RPAB atzinums
  OBER HAUS atzinums
  LRVP atzinums

  ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

  X