04 | 03 | 2016
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Koksnes biomasas katlumājas jaunbūve Ganību dambī 40B, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk –Būvvalde) 15.01.2016. lēmumu Nr. BV-16-766-nd, būvniecības ierosinātājs SIA „Eco Energy Riga” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Koksnes biomasas katlumājas jaunbūve Ganību dambī 40B, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 014 2082).

 

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
SIA „Eco Energy Riga”, reģ. Nr. 40103860838
Brīvības gatve 338-19, Rīga, LV-1006
Tālrunis: +371 29568770

PROJEKTĒTĀJS:
SIA „STRASA KONSULTANTI”, reģ. Nr. 40003226022

Braslas iela 27-1/5, Rīga, LV-1084
Tālrunis: +371 67514741, e-pasts: info@strasa.lv

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 15.03.2016. plkst. 17:00, Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā

Informatīvie materiāli no 07.03.2016. līdz 07.04.2016. izvietoti:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
 • Pirmdienās 10.00-19.00
  Otrdienās 09.00-16.00
  Trešdienās 09.00-16.00
  Ceturtdienās 10.00-19.00
  Piektdienās 09.00-14.00
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Atsauksmes var iesniegt līdz 07.04.2016.:

 • Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
 • Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

  Lēmums
  Planšete Nr.1
  Aptaujas lapa
  RPAB atzinums
  OBER HAUS atzinums
  LRVP atzinums