30 | 12 | 2016
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Martas ielā 9-37, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 26.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-11441-pi būvniecības ierosinātājs nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu” Martas ielā 9-37, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 006 2001).

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas pamatojums saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 456.2. un 458.1. apakšpunktu – telpu grupas lietošanas veida maiņa no biroja telpu grupas uz viesnīcas telpu grupu.

Būvniecības ierosinātājs:
Helēna Rūpele
Martas ielā 9-37, Rīgā, LV-1011
Kontaktpersona: Ernests Rieksts
Tālrunis: (+371) 27554499

Projektētājs:
SIA „Arhitekta G. Vīksnas birojs”
Reģ. Nr. 42103000401
Būvkomersanta reģ. Nr. 3622-R
Dīķa ielā 11, Liepājā, LV-3401
Kontaktpersona: Toms Balčus
Tālrunis: (+371) 29230992

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas termiņš paredzēts no 02.01.2017. – 30.01.2017.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 11.01.2016. plkst.18:00 Tirgoņu ielā 8, Rīgā, LV-1050

Informatīvie materiāli no 02.01.2017. līdz 30.01.2017. izvietoti:
1) Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 10.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
2) interneta mājas lapā www.rpbv.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
3) Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes līdz 30.01.2017. iesniedzamas:
1) visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
2) Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu;
3) aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Lēmums
Planšete Nr.1
Aptaujas lapa

Fontu izmērs
Kontrasts