30 | 12 | 2016
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Martas ielā 9-37, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 26.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-11441-pi būvniecības ierosinātājs nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu grupas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu” Martas ielā 9-37, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 006 2001).

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas pamatojums saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 456.2. un 458.1. apakšpunktu – telpu grupas lietošanas veida maiņa no biroja telpu grupas uz viesnīcas telpu grupu.

Būvniecības ierosinātājs:
Helēna Rūpele
Martas ielā 9-37, Rīgā, LV-1011
Kontaktpersona: Ernests Rieksts
Tālrunis: (+371) 27554499

Projektētājs:
SIA „Arhitekta G. Vīksnas birojs”
Reģ. Nr. 42103000401
Būvkomersanta reģ. Nr. 3622-R
Dīķa ielā 11, Liepājā, LV-3401
Kontaktpersona: Toms Balčus
Tālrunis: (+371) 29230992

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas termiņš paredzēts no 02.01.2017. – 30.01.2017.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 11.01.2016. plkst.18:00 Tirgoņu ielā 8, Rīgā, LV-1050

Informatīvie materiāli no 02.01.2017. līdz 30.01.2017. izvietoti:
1) Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 10.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
2) interneta mājas lapā www.rpbv.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
3) Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes līdz 30.01.2017. iesniedzamas:
1) visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
2) Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu;
3) aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Lēmums
Planšete Nr.1
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X