04 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Mazā Monētu ielā 3 un Tirgoņu ielā 6, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 01.12.2016. lēmumu Nr. BV-16-16361-nd, būvniecības ierosinātājs SIA „MILTONWEST PROJECT” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz apartamenta tipa viesnīcu Rīgā, Mazā Monētu ielā 3, Tirgoņu ielā 6” (kadastra apzīmējums 0100 007 0092).

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas pamatojums saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Nr.38 apakšpunktu Nr.456.2 un Nr.458.1 – ēkas lietošanas veida maiņa no administratīvās ēkas uz apartamentu tipa viesnīcu ēku.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
SIA „MILTONWEST PROJECT” reģ. Nr. 50103838631
Mazā Monētu ielā 3, Rīgā, LV-1050,
Kontaktpersona Edmunds Rimkus, tālrunis: 29464363

PROJEKTĒTĀJS:
SIA „ARHITEKTŪRAS STILA STUDIJA”, reģ. Nr. 40003683029
Aisteres ielā 6, Rīgā, LV-1007,
Kontaktpersona Edmunds Rimkus, tālrunis: 29464363

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas termiņš paredzēts no 09.01.2017. līdz 06.02.2017.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 18.01.2017. plkst. 16:00 būvniecības ierosinātāja SIA MILTONWEST PROJECT” piederošās telpās Mazā Monētu ielā 3, Rīgā, 1. stāvā (ieeja no Mazās Monētu ielas 3).

Ar būvniecības ieceres informatīvajiem materiāliem no 09.01.2017. līdz 06.02.2017. var iepazīties:

  1. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 – 19.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 09.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 09.00 – 14.00;
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Rakstiskas atsauksmes var iesniegt līdz 06.02.2017.:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X