25 | 10 | 2016
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Šķūņu ielā 9, Rīgā” nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk –Būvvalde) 01.09.2016. lēmumu Nr. BV-16-6458-ap, būvniecības ierosinātājs SIA „NB Rīga” nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Telpu vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Šķūņu ielā 9, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 006 2001).

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
SIA „NB Rīga”, reģ. Nr. 40003643505
Šķūņu iela 9, Rīga, LV-1050
tālrunis: 29515077

PROJEKTĒTĀJS:
SIA „2A Projekts”, reģ. Nr. 40003408160
Tallinas iela 62, Rīga, LV-1009
tālrunis: 29542826

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 03.11.2016. plkst. 17:00 būvniecības ierosinātāja SIA „NB Rīga” piederošās telpās Šķūņu ielā 9, Rīgā, 1. stāvā.

Informatīvie materiāli no 27.10.2016. līdz 22.11.2016. izvietoti:

1. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 – 19.00, otrdienās un trešdienās no plkst. 09.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 09.00 – 14.00.
2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes var iesniegt līdz 22.11.2016.

1. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
3. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas un apliecinājuma kartes saņemšanas Būvvalde mēneša laikā lems par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju.

Lēmums
Planšete Nr.1
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X