21 | 02 | 2014
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres un koku ciršanas „Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība’’ Rīgā, Eiženijas ielā 17 nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 14.10.2013. lēmumu Nr. BV-13-10827-nd, būvniecības ierosinātājs SIA „YIT Celtniecība”, K.Ulmaņa gatvē 86F, Rīgā, LV-1046, tālrunis 67606900, nodod publiskajai apspriešanai koku izciršanu un būvniecības ieceri „Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecība” Rīgā, Eiženijas ielā 17 (64. grupa, 20. grunts). Projektētājs SIA „Jākobsonu mākslas darbnīca”, reģ. nr. 43603047545, Zāļu ielā 1C, Jelgavā, LV-3004, tālrunis 29279205.

Būvniecības ieceres un koku ciršanas publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014. gada 24. februāra līdz 2014. gada 25. martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 6. martā plkst.18:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46, LV-1002.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 2014. gada 24. februārim līdz 25. martam būs apskatāmi:

 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, LV-1002, tālrunis 67012283, darbadienās, darba laikā
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes un priekšlikumi iesniedzami līdz 2014. gada 25. martam:

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:
  • Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  • Otrdienās: 9.00 – 16.00
  • Trešdienās: 9.00 – 16.00
  • Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  • Piektdienās: 9.00 – 14.00
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes sēdē. Tālrunis uzziņām 80000800.

Publiskās apspriešanas planšetes:

Atzinumi:

Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X