13 | 02 | 2014
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres un koku ciršanas „Ēku komplekss’’ Rīgā, Strēlnieku ielā 8 nodošanu publiskajai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 16.12.2013. lēmumu Nr. BV-13-13558-nd, būvniecības ierosinātājs SIA „DMJ Development”, juridiskā adrese Martas iela 7-1A, Rīga, LV-1011, tālrunis 67336755, nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri un koku ciršanu „Ēku komplekss” Rīgā, Strēlnieku ielā 8 (019 grupa, 0020 grunts).

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2014. gada 17. februāra līdz 2014. gada 17. martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014. gada 27. februārī plkst.17:00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21, konferenču zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 2014. gada 17. februārim līdz 17. martam būs apskatāmi:

 • Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes un priekšlikumi iesniedzami līdz 2014. gada 17. martam:

 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:
  • Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  • Otrdienās: 9.00 – 16.00
  • Trešdienās: 9.00 – 16.00
  • Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  • Piektdienās: 9.00 – 14.00
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domes sēdē. Tālrunis uzziņām 80000800.

Publiskās apspriešanas planšetes:

Atzinumi:

Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X