10 | 07 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Balasta dambī 2, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-8706-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.07.2018. līdz 12.08.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.08.2018. plkst. 17.30 Pārdaugavas izpilddirekcijas konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu līdz 12.08.2018. var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 9.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  4. portālā www.geolatvija.lv un www.grupa93.lv ;
  5. detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 12.08.2018. iesniedzamas:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „PN Project”

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa93”

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā (detālplānojuma izstrādes vadītāja Līga Beila, apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00., tel.: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv) vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “Grupa93”, kristine@grupa93.lv, tel.27373939.

Lēmums
Plašete
Aptaujas anketa
Paskaidrojuma raksts
TIAN

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X