12 | 07 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Dārzciema ielā 9, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.07.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-19-8936-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0498) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 15.07.2019. līdz 11.08.2019. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.07.2019. plkst. 18:00 Dārzciema ielā 9, Rīgā, 2.stāvā, pirmsskolas izglītības iestādes “Norma” telpās.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – vietējās nozīmes tirdzniecības un pakalpojumu objekta izvietošanas Zemes vienībā.

Ar detālplānojuma projektu līdz 11.08.2019. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C 9.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  2. interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  4. portālā www.geolatvija.lv;
  5. detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 11.08.2019. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  2. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  3. aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: privātpersona.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Damsijas”.

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā (Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Olga Boriseviča, apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00., tālrunis: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv) vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Damsijas”, reģ. Nr. 40003875540, Brīvības gatve 233, Rīgā, LV-1039, kontaktpersona: Dace Griķe, e-pasts: dace@damsijas.lv.

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Paskaidrojuma raksts

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X