19 | 10 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes iela 5b, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 13.10.2016. lēmumu Nr. BV-16-416-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Hanzas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2007), Hanzas ielā 10/12, Rīgā ( kadastra apzīmējumi 0100 019 0002 un 0100 019 0162), Hanzas ielā b/n, Rīgā ( kadastra apzīmējums 0100 019 2003), Sporta ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0086) un Skanstes ielā 5B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0059).

Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv sadaļā “Detālplānojumi” un https://geolatvija.lv.

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X