30 | 06 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 20. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-8226-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Krišjāņa Barona ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 028 0032), Rīgā un Krišjāņa Barona ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 028 0015), Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir centru apbūves teritorija (JC) un ielu teritorija (I).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai Zemes vienībās, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības numurs 7442) teritorijā, UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības numurs 852) teritorijā, paredzot izvērtēt 2015. gadā notikušā starptautiskā metu konkursa „Pilsētbūvnieciskās struktūras izveide Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 75 (starp Krišjāņa Barona, Artilērijas, Tērbatas un Lielgabala ielām)” rezultātā iegūto risinājumu un izstrādāt nosacījumus, kas nodrošina optimālu teritorijas attīstību.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “Centru Attīstības Uzņēmums”.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv.

Lēmums
Darba uzdevums

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X