04 | 12 | 2013
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta teritorijai pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas nodošanu pilnveidošanai un atkārtotai publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 2013.gada 3.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-13-12914-nd „Lēmums par detālplānojuma projekta teritorijai pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas nodošanu pilnveidošanai un atkārtotai publiskajai apspriešanai”.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs kopā ar detālplānojuma izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu.

Pilnveidotais detālplānojuma projekts teritorijai pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas līdz 2013.gada 9.decembrim tiks publicēts Rīgas pilsētas mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. Priekšlikumus varēs izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 10.janvārim.

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X