07 | 12 | 2013
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta teritorijai pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas nodošanu pilnveidošanai un atkārtotai publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 2013.gada 3.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-13-12914-nd „Lēmums par detālplānojuma projekta teritorijai pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas nodošanu pilnveidošanai un atkārtotai publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 10.janvārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 18.decembrī plkst.19.00 Ezerkrastu vidusskolas aktu zālē, Malienas ielā 89, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā pieņemšanas laikos – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 10.00-19.00, otrdienās, trešdienās – plkst. 9.00-16.00 un piektdienās plkst. 9.00-14.00;
  • Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā „Strazds”, Kvēles ielā 15/18, Rīgā, darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 10.00-19.00 un sestdienās plkst. 10.00-17.00;
  • Rīgas pilsētas būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv.

Rakstiski priekšlikumi līdz 2014.gada 10.janvārim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas pilsētas būvvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība”.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas pilsētas būvvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā. Kontaktālrunis: 67012812 un e-pasts: buvvalde@riga.lv.

Publiskās apspriešanas planšete
Aptaujas anketa

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu


 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X