06 | 04 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 01.04.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-4465-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 11.04.2016. līdz 09.05.2016.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas prezentācija notiks: 26. aprīlī plkst.18:00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
  • Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  • Otrdienās: 9.00 – 16.00
  • Trešdienās: 9.00 – 16.00
  • Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  • Piektdienās: 9.00 – 14.00;
 • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas filiāles Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļā (bijusī Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcija) Brīvības gatvē 266, Rīgā;
 • Detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 09.05.2016.:

 • Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu;
 • Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” – šeit…
 • Elektroniski portāla www.geolatvija.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012803.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „GRUPA93” projektu vadītāju Anitu Beikuli (tālr. 67217043, e-pasts: anita@grupa93.lv.).

Precizējums Lēmumam par publiskas apspriešanas termiņu
Lēmums
Aptaujas anketa
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa un izpēte

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X