07 | 02 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 25.01.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-720-ap „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Berģu ielā 168, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”, kā arī ar 08.02.2017. lēmumu Nr. BV-17-1765-nd noteica publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas no 15.02.2017. līdz 14.03.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 01.03.2017.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 21.02.2018, plkst.17:30 Kultūras centrā “Berģi”, Brīvības gatvē 455, Rīga, LV-1024

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93” projektu vadītāju Anitu Beikuli (tālr.27373939, e-pasts: anita@grupa93.lv).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X