07 | 09 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 28, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 30.08.2016. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-11679-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Pulkveža Brieža ielā 28, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 12.09.2016. līdz 09.10.2016.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 20.09.2016. plkst. 17:00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, darba dienās darba laikā:
 • Pirmdienās: 10.00 – 19.00
 • Otrdienās: 9.00 – 16.00
 • Trešdienās: 9.00 – 16.00
 • Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
 • Piektdienās: 8.00 – 14.00;
 • Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
 • Detālplānojuma teritorijā (izvietota publiskās apspriešanas planšete).

Atsauksmes iesniedzamas līdz 09.10.2016.:

 • Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amata ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai sūtot pa pastu;
 • Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
 • Elektroniski portāla www.geolatvija.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Būvvaldē: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00 Amatu ielā 4, Rīgā, 2. stāvā, vai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67012807.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA “8 A.M.” projektu vadītāju Eduardu Beernaertu, tel.: 29481017, e-pasts: 8am@8am.lv

Lēmums
Aptaujas anketa
Pārskats par detālplānojuma izstrādi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa (zip formāts)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X